Η PanMar Ltd εξειδικεύεται σε λύσεις διαχείρισης Ξηρού Φορτίου Χύδην (Dry Bulk) με τη χρήση της μεθόδου “Bag in Box” (BiB) με 4 δικά της ρυμουλκούμενα SDU (οχήματα αυτοπαράδοσης).

  • Κοκκώδη / παλετοποιημένα Μη-επικίνδυνα προϊόντα όπως ζάχαρη, σιτηρά, ρύζι, πλαστικά μπορούν να μεταφερθούν χύδην με τη χρήση συστημάτων ένθεσης BiB τοποθετημένων σε εμπορευματοκιβώτια διατροπικής διακίνησης για οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές.

  • Προμηθευτές συστημάτων ένθεσης κατά παραγγελία μονής διαδρομής που εξασφαλίζουν ότι διατηρείται η ακεραιότητα του προϊόντος και ότι είναι ελεύθερο από μόλυνση.

  • Ιδιόκτητα ειδικά ρυμουλκούμενα ανατροπής με ενσωματωμένο εξοπλισμό περιστροφικών βαλβίδων για την πραγματοποίηση της εκφόρτωσης στον προορισμό.

  • Λύσεις αποθήκευσης χύδην για στρατηγική αποθεματοποίηση και αποδέσμευση από ανάγκη “έγκαιρης” παράδοσης.

  • Μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο από εκείνο που επιτυγχάνεται σε “μεγάλους” σάκους.

  • Λιγότερος χειρισμός, μετάγγιση πλήρους φορτίου απευθείας σε σιλό χύδην προϊόντων ή σε δεξαμενή κάτω από το έδαφος, σε σχέση με τις μεθόδους “rip and tip”.

  • Αξιόπιστος και ασφαλής χειρισμός.

  • Ελάχιστη απώλεια προϊόντος.