Η μεταφορά Χύδην Χημικών Ουσιών σε Υγρή Κατάσταση, επικίνδυνων ή μη, υπόκειται σε ειδικούς κανονισμούς και έχει ειδικές απαιτήσεις. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει μεταφορικές λύσεις κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από πόρτα σε πόρτα με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, όπως: παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης εμπορευμάτων, παρακολούθηση και εντοπισμό παραγγελιών, τεκμηρίωση εξαγωγής και εκτελωνισμό των εμπορευμάτων στη χώρα προορισμού. Ο στόλος μας πληροί τα παγκόσμια πρότυπα ασφαλείας και εκτελείται τακτική συντήρηση για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μεταφορών. Επιπλέον, η PanMar έχει αγοράσει όλα τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που ανήκουν στο στόλο της. Κατά συνέπεια, η PanMar καθίσταται λόγω αυτού πιο ανταγωνιστική στον ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα των μεταφορών με εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές. Επίσης, η στενή και μόνιμη σχέση μας με εταιρείες μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών σε όλο τον κόσμο παρέχει στην PanMar τη δυνατότητα μίσθωσης εμπορευματοκιβωτίων-δεξαμενών σε απλή διαδρομή, γεγονός που μειώνει αυτόματα το κόστος προς όφελος των πελατών μας!

Η εκτεταμένη τεχνογνωσία και η υποστήριξη εξελισσόμενων λύσεων λογισμικού

καθιστούν την PanMar την ιδανική επιλογή όχι μόνο για την Εκμετάλλευση Εμπορευματοκιβωτίων-Δεξαμενών, αλλά και για όλες τις πτυχές της διαχείρισης διακίνησης εμπορευμάτων που αφορούν ιδιόκτητο/μισθωμένο εξοπλισμό του Διακινητή Φορτίων.