Οι διακινητές φορτίων θα πρέπει να ασχολούνται με το ζήτημα της αξιοπιστίας των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και του τρόπου με τον οποίο αυτή επηρεάζει τα φορτία τους. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ανακύπτουν σήμερα θέματα αξιοπιστίας. Φαίνεται ότι πολλοί μεταφορείς δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην περικοπή του κόστους, θυσιάζοντας ορισμένες υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα αμφίβολης διαθεσιμότητας φορτίων. Μεγαλύτεροι χρόνοι διαμετακόμισης, απώλεια πλοίων στη θάλασσα, ακυρωμένα ταξίδια και καθυστερήσεις στο λιμάνι είναι τα αίτια για ορισμένα από τα ζητήματα αξιοπιστίας των αποστολών.