Όπως οι θαλάσσιες ή οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές, έτσι και οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί κανείς να εκμεταλλευθεί συμπληρωματικά σε μια εφοδιαστική αλυσίδα βασισμένη στο οδικό δίκτυο. Στόχος των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών είναι τα εμπορεύματα να φύγουν από τους δρόμους και να φορτωθούν στους σιδηροδρόμους. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος διανομής.

Τα πλεονεκτήματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • Αξιόπιστοι, συνεπείς χρόνοι αναχώρησης και άφιξης που επιτρέπουν την πρόβλεψη.

  • Γνωστοί χρόνοι διέλευσης που επιτρέπουν τον προγραμματισμό.

  • Υψηλή μέγιστη ωφέλιμη χωρητικότητα.

  • Μειωμένη εξάρτηση από το ωράριο του οδηγού και τους περιορισμούς στον χρόνο εργασίας.

  • Εξαιρετική ασφάλεια φορτίου.

  • Προστασία από τις συνέπειες της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

  • Λιγότερο άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων.

Πολλά επιτυχημένα δίκτυα αποστολής δεμάτων και παλετών επιβιώνουν λόγω της αποτελεσματικότητας των προγραμματισμένων χρόνων συλλογής και αναχώρησης των οχημάτων που βρίσκονται στον πυρήνα της επιχείρησής τους. Το κύριο χαρακτηριστικό του σιδηροδρόμου είναι ότι, από τη φύση του, πρέπει να τηρεί ένα χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς, υπάρχει δυνατότητα να ενσωματωθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα ένας κεντρικός «πυρήνας» σιδηροδρομικής μεταφοράς, όπως ακριβώς οι επιχειρήσεις διεθνούς αποστολής δεμάτων δημιουργούν δίκτυα γύρω από τις προγραμματισμένες κινήσεις των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών τους.

Με προγραμματισμό και μικρές τροποποιήσεις στα πρότυπα διανομής εντός μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, τα πλεονεκτήματα της σιδηροδρομικής μεταφοράς μπορούν να είναι σημαντικά. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα δημιουργούνται όταν το κέντρο διανομής βρίσκεται και η δραστηριότητα ενοποίησης διεξάγεται σε τοποθεσία που συνδέεται άμεσα με σιδηροδρομική γραμμή, εξαλείφοντας πλήρως το κόστος της περαιτέρω οδικής διανομής.

Η εταιρεία μας, PanMar Ltd, προσφέρει σιδηροδρομικές ή/και οδικές μεταφορές προς όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αποτελούν τις αρχές μας και σε αυτόν τον ειδικό συνδυασμένο τρόπο μεταφορών.

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη:

Αυστρία – Βέλγιο – Γαλλία – Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία – Λουξεμβούργο – Ολλανδία – Σκανδιναβία – Ελλάδα – Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες – Ισπανία.

Όλοι οι παραπάνω προορισμοί εξυπηρετούνται μέσω του κύριου φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων με τον οποίο συνεργαζόμαστε στην Ιταλία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες.